2019 Miss Contestants


ADRIANNA BROOM

1710 VOTES

ALANA STEVENSON

0 VOTES

ALESSIA CRESPO

2 VOTES

ALEXIS SCOTT

4 VOTES

ALISSA GUTIERREZ

0 VOTES

ALISSON AGUIRRE

0 VOTES

AMANDA ALCORN

0 VOTES

AMAYA OCHOA

0 VOTES

ASHLEIGH BUCK

0 VOTES

ASHLEY IKWUEZUNMA

155 VOTES

AUTUMN GREEN

15 VOTES

BLAINE OCHOA

263 VOTES

CESLEY FULLILOVE

341 VOTES

CHINAECHEREM EZE

0 VOTES

DANIELA DELACRUZ

568 VOTES

EMILY WRIGHT

0 VOTES

GLORIA LEJEUNE

20 VOTES

GREISI VAZQUEZ

62 VOTES

HANNAH LOUVIERE

0 VOTES

IMANI TONG

1685 VOTES

JACORI WILLIAMS

106 VOTES

JESSICA EATMAN

76 VOTES

JESSICA HARPER

27 VOTES

KALAYSIA ARCENEAUX

57 VOTES

KATELYNN JOHNSON

336 VOTES

KEIRSTAN HAIRGROVE

0 VOTES

KELLEYANNE ROLAND

0 VOTES

KIMBERLY RODRIGUEZ

0 VOTES

LAURYN WILLIAMS

480 VOTES

LEJOI THOMAS

326 VOTES

LINDA OKOLI

0 VOTES

LITZY CASTELAN

0 VOTES

LYDIA BROOKS

0 VOTES

MACEY SHELDON

10 VOTES

MADISON THOMAS

104 VOTES

MAEAMOUR JONES

255 VOTES

MAIRYN PARRADO

4 VOTES

MARY FRANCES NANCE

27 VOTES

MEGAN POLK

73 VOTES

MICHELLE HUANG

1 VOTES

MIRANDA MUNOZ

112 VOTES

NAJLA WILSON

20 VOTES

NEZIAH BOWERS

138 VOTES

OMOTAYO MADOJUTIMI

0 VOTES

PORTIA OKEKE

155 VOTES

RENATA JACKSON

30 VOTES

SAEDI MCLAUGHLIN

109 VOTES

SANDRA ALLISON

0 VOTES

SARAH BROTZMAN

100 VOTES

SARINA BUTLER

123 VOTES

SYDNEY COLEMAN

1486 VOTES

THUSHARA MATHEW

51 VOTES

WENDI MOTTE

0 VOTES